Własny wzór

Własne wzory oklein, pól numerowych i ID Kitów można przesyłać na adres:

info@motookleina.pl